Select Page

Të nderuar,
Согласно членот 97 став 5 од ЗЕК, Агенцијата објавува јавна расправа што ќе трае 30 денови по
Предлог Намерата за спроведување постапка за Јавен тендер за избор на даватели за услугите опфатени со универзалната услуга.
Оваа јавна расправа ќе трае до 15ти Јуни 2021.
Се молат заинтересираните страни да ги достават своите коментари до истекот на овој рок во архивата на Агенцијата и на е-маил marjan.pejovski@aec.mk.

Намера за спроведување на постапка за избор на давател или даватели на услугите опфатени со универзалната услуга – финален документ

Коментари за намерата од Македонски телеком

Коментари за намерата од А1Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 17/05/2021
Крај на јавна расправа: 15/06/2021
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје