Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за контрола и мерење на параметри за квалитет на услуга за Интернет пристап преку јавни фиксни комуникациски мрежи. Се повикуваат сите заинтересирани страни да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 20.02.2020 до 20.03.2020 на следнава адреса:

Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје

или на следниве e-mail адреси:

boris.arsov@aec.mk
zoran.aleksov@aec.mk

Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за изменување и дополнување на Правилникот за контрола и мерење на параметри за квалитет на услуга за Интернет пристап преку јавни фиксни комуникациски мрежиДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 20/02/2020
Крај на јавна расправа: 20/03/2020
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации, Kej Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје