Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации гo објави Извештајот од Cullen international од Декември 2010:

icon 20110203_Enlargement Countries Monitoring Report 4 – December 2010 (2.22 MB 2011-02-03) (2.22 MB 2011-08-15 08:21:01)

icon Enlargement Countries Monitoring Report 4 Annex – December 2010 (4.36 MB)