Select Page

Одлука за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 gнz, за фиксен безжичен пристап


Поврзани вести:

More posts: 3436 GHz безжичен доделување на радиофреквенции јавен тендер одлука пристап радиофреквенциски опсег фиксен