Select Page

Të nderuar,
Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации во согласност со член 13 од Законот за електронски комуникации објавува на јавна расправа:

  1. „Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACC“ и
  2. „Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC“

во рок од 30 дена од денот на објавувањето на Нацрт Извештајот.
Се покануваат сите заинтересирани страни ги изразат своите мислења, гледишта и ставови по предложениот предмет на јавна расправа.
 
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Shëtitorja " Dimitar Vllahov" numër 21
1000 Shkup

или на следниве емаил адреси:
      vaska.petrovic@aec.mk, biljana.tosevska@aec.mk и mirjana.bolinovska@aec.mk
Покана за јавна расправа
Почетен Извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување на услуги преку дигитална терестијална платформа и Методологија за пресметка на WACC
Нацрт извештај за Методологија за модел на трошоци за слободно емитување (FTA) (free to air) услуги преку дигитална терестијална ДТТ платформа и пресметка на WACCДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 08/03/2016
Крај на јавна расправа: 07/04/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: vaska.petrovic@aec.mk, biljana.tosevska@aec.mk и mirjana.bolinovska@aec.mk