Select Page
Të nderuar,
Агенцијата за електронски комуникации отпочнува јавна расправа по Правилник за изменување и дополнување на Правилникот  за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема.
Јавната расправа ќе трае до 13.05.2016 година до крај на работното време. Се покануваат сите заинтересирани страни да достават коментари по овој Нацрт правилник на адреса:
Agjencia e Komunikimeve Elektronike
Kej Dimitar Vlahov nr.21
1000 Shkup
или на следните адреси за е-пошта:

Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за начинот на полагање на радиоаматерски испит, радиоаматерски класи, технички параметри и други услови за употреба на радиоаматерски станици и опрема

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 13/04/2016
Крај на јавна расправа: 13/05/2016
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: radka.sekutkovska@aec.mk и zoran.bilbilovski@aec.mk