Select Page

Të nderuar,

Агенцијата за електронски комуникации ја објавува на јавна расправа Предлог Одлуката за измена на Одлука за утврдување на релевантни пазари подлежни на претходна регулација. Јавната расправа ќе започне на 29.01.2018 година и ќе трае 30 денови. Се замолуваат сите заинтересирани страни да достават свои коментари.
Лице за контакт: Марјан Пејовски, емаил: marjan.pejovski@aec.mk
Одлука за изменување на Одлуката за релевантни пазариДополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 29/01/2018
Крај на јавна расправа: 27/02/2018
Адреса за достава на коментари и мислења: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: contact@aec.mk