Select Page

На 08 јуни 2016 година со почеток во 09:30 часот во просториите на Агенцијата за електронски комуникации ќе се одржи првиот јавен состанок за 2016 година.
Агенда за прв јавен состанок за 2016 година
Покана за учество
Пријава за учество на прв јавен состанок на АЕК за 2016 година
Прв јавен состанок 2016
Прв јавен состанок 2016 – Регулаторни мерки на Агенцијата за електронски комуникации
Прв јавен состанок 2016 – Управување со радиофреквенцискиот спектар во Македонија
Прв јавен состанок 2016 – MKD-CIRT
Прв јавен состанок 2016 – Заштита на правата на крајните кориснициДополнителни информации:

Датум од: 08/06/2016
Почеток во: 09:30
Датум до: 08/06/2016
Завршува во: 12:30
Локација : Агенција за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов 21, 1000 Скопје, Македонија