Select Page

Агенцијата за електронски комуникации за отворената расправа од 16.05.2013 година, објавува Ревизија 1 на Нацрт текстот на Планот за намена на радиофреквенциските опсези во Република Македонија:

icon 20130529_Нацрт текст на Глава 1 од План за намена на РМ (950.44 kB 2013-05-29)

icon 20130529_Нацрт текст на прилозите од План за намена на РМ (97.19 kB 2013-05-29)

icon 20130529_Нацрт текст на табела на намена на радиофреквенциски опсези во РМ (131.98 kB 2013-05-29)

 

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки во јавната расправа што ќе се одржи на 17.06.2013 година на адреса:

 

 


Нацрт текст на Глава 1 од План за намена на РМ
Нацрт текст на прилозите од План за намена на РМ
Нацрт текст на табела на намена на радиофреквенциски опсези во РМ

Дополнителни информации:

Почеток на јавна расправа: 17/05/2013
Крај на јавна расправа: 17/06/2013
Адреса за достава на коментари и мислења:

Agjencia e Komunikimeve Elektronike

ул. Димитрие Чуповски бр. 131000 Скопје

и во електронски облик на следниве адресa за електронска  пошта: biljana.ilieva@aec.mk или contact@aec.mk