Select Page

Со ова соопштение Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации отпочнува со проектот надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи заради пресметување на цените на терминирани и/или преносни сегменти на изнајмени линии за различни растојанија на колото на изнајмени линии, цени за под-канали и цени за неискористен дел на оптика. Воедно Ве покануваме на јавен состанок кој ќе се одржи на ден 22.11.2011 година ( вторник ), со почеток во 10 часот, во просториите на Контролно Мерен Центар – Зајчев Рид. Тема на состанокот ќе биде запознавање со процесот на надградба на BU-LRIC модел за фиксни мрежи.

20111117_Образложение за покренување и споредување на постапка за надградба на BU-LRIC (55.38 kB 2011-11-17 )