Select Page

Takim pas debatit publik mbi "Plani për caktimin dhe përdorimin e radiofrekuencave në Republikën e Maqedonisë"

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ План за доделување и користење на радиофреквенции во Република Македонија“, објавен на веб страната на АЕК на ден...