Select Page

Rregullore për kushtet teknike

20140128_Pravilnik_za_tehnicki_uslovi.pdf Поврзани тагови: мрежи и услуги, правилник, телекомуникации, технички...

Правилник за измена на правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции

Правилник за измена на правилникот за радиофреквенции кои можат да се користат без одобрение за користење на радиофреквенции Поврзани тагови: без одобение, измена, правилник, радиофреквенции, рф спектар одобренија...