Select Page

Rregullore për kushtet teknike

20140128_Pravilnik_za_tehnicki_uslovi.pdf Поврзани тагови: мрежи и услуги, правилник, телекомуникации, технички...

Plani i Numërimit

20091127_Numbering-Plan-of-RM Поврзани тагови: телекомуникации, телекомуникации...