Select Page

Ligji për ndryshimin dhe plotësimin e Ligjit për Komunikime elektronike

Дополнителни информации:

Датум на донесување на актот: 16/06/2010
Службен весник: 83-10
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дополна електронски комуникации закон за електронските комуникации ЗЕК измена