Select Page

Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации започна со реализација на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции на нова генерација на мрежи како што се оптика до секој дом, 4G, мобилни мрежи, DOCSIS 3.0 мрежи. За таа цел на 17.10.2014 год беше одржан почетен состанок со сите заинтересирани страни на кој беше презентирана целта на проектот.

Агенцијата за електронски комуникации од 18-20 Ноември 2014 одржа состаноци со операторите на кои се презентираа прашалниците на кои операторите треба да достават податоци.Analysys Mason – Data request to operators – xls
Data request to Macedonian operators offering fixed or mobile broadband services
Проект Мадрид – Финален документ за АЕК

ДОКУМЕНТИ ВО ПРОЕКТ МАДРИД