Select Page
уп1-бр.0802-968 решение за престанок на важност ТЕЛЕСЕТ 20/7/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се отповикува поради престанок на важност на истото.

уп1-бр.0802-805 решение за отповикување Оне.Вип 6/7/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

На барање на корисникот на одобренијата се отповикуваат.

уп1-0802-780 решение за отповикување Оне.Вип 4/7/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се отповикува по барањењ на корисникот на истото.

уп1-бр.0802-947 решение за отповикување Актуел Плус Охрид 29/6/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобрението се одзима поради неплатени обврски на корисникот на истите.

уп1-бр.0802-891 Решение за отповикување МТелеком 29/6/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат на барање на корисникот на истите.

уп1-бр.0802-684 Оне.Вип 4/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат по барање на корисникот
уп1-бр.0802-684 Оне.Вип

уп1-бр.0802-684 Оне.Вип 4/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Одобренијата се отповикуваат по барање на корисникот
уп1-бр.0802-684 Оне.Вип

уп1-бр.0802-710 Оне.Вип 3/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

На барање на корисникот на одобренијата се отповикуваат.
уп1-бр.0802-710 Оне.Вип

уп1-бр.0802-696 Канал 77 2/5/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Oдобрението се отповикува по барање на корисникот
уп1-бр.0802-696 Канал 77

уп1-бр.0802-653-Оне.Вип 20/4/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Отповикување на одобренија по барање на корисникот.


уп1-бр.0802-653-Оне.Вип
уп1-бр.0802-593 Сител 6/4/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Oтповикување на одобренијата по сила на закон поради истечен рок.
уп1-бр.0802-593 Сител

УП1-бр.0802-581 ОНЕ.ВИП 6/4/2017 Објавено во: Решенија за одземање на одобрение за користење на радиофреквенции

Отповикување на одобренија по барање на корисникот.
УП1-бр.0802-581 ОНЕ.ВИП