Select Page

План за доделување и користење на радиофреквенции во РСМAdditional information:

Датум на донесување на актот: 04/03/2021
Службен весник: бр. 60 од 17.03.2021
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: план за доделување рф спектар