Select Page

Програма за полагање на радиоаматерски испит

Additional information:

Датум на донесување на актот: 05/11/2014
Службен весник: 180/14
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: програма радиоаматерски испит рф спектар