Select Page

Почитувани,

Агенцијата го објавува Финалниот документ на Упатството за начинот на контрола на малопродажните цени на оператор со значителна пазарна моќ.

Со почит,
АЕК
20141114_Finalno_upatstvo_za_nacinot_na_kontrola_na_maloprodaznite_ceni_na_operator_so_znacitelna_pazarna_mok.pdfAdditional information:

Датум на донесување на актот: 13/11/2014
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: значителна пазарна моќ оператор Регулација на малопродажни цени упатство