Select Page

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), отвора јавна расправа по „ПРАВИЛНИК ЗА ПРИСТАП И КОРИСТЕЊЕ НА СПЕЦИФИЧНИ МРЕЖНИ СРЕДСТВА“.
Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа најдоцна до 11.12.2014 год. на следната адреса:
Агенција за електронски комуникации
 Кеј Димитар Влахов бр.21
 1000 Скопје
 или по електронски пат на следниве адреси:
petar.ivanoski@aec.mk
jane.jakimovski@aec.mk
20141104_Pravilnik_specificni_mrezni_sredstva_final_javna_rasprava.docxAdditional information:

Start of the public debate: 10/11/2014
End of the public debate: 11/12/2014
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта: petar.ivanoski@aec.mk ;
jane.jakimovski@aec.mk