Select Page

Почитувани,
АЕК отпочнува јавна расправа по Предлог правилник за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристап. Јавната расправа ќе трае заклучно со 30.11.2014 год. Ги покануваме сите заинтересирани страни да земат учество и да достават коментари по овој предлог правилник.
Контакт лица: Марјан Пејовски – marjan.pejovski@aec.mk
Лилјана Денковска – liljana.denkovska@aec.mk
Предлог правилник за начинот на водење на посебно сметководство при интерконекција или пристапAdditional information:

Start of the public debate: 30/10/2014
End of the public debate: 30/11/2014
Address for submitting comments and opinions: Контакт лица: Марјан Пејовски - marjan.pejovski@aec.mk
Лилјана Денковска - liljana.denkovska@aec.mk