Select Page
Почитувани,

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог ПРАВИЛНИК  ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот на јавната расправа што ќе биде отворена почнувајќи од 29.07.2014 до 29.08.2014 на следната адреса:

Агенција за електронски комуникации

Сектор за радиокомуникации
Kej Димитар Влахов бр. 21
1000 Скопје


или на e-mail адресите:
jonce.grozdanoski@aec.mk
radka.sekutkovska@aec.mk
Предлог ПРАВИЛНИК ЗА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ КОИ МОЖАТ ДА СЕ КОРИСТАТ БЕЗ ОДОБРЕНИЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА РАДИОФРЕКВЕНЦИИ

Additional information:

Start of the public debate: 29/07/2014
End of the public debate: 29/08/2014
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или во електронски облик на следниве адреси за електронска пошта:jonce.grozdanoski@aec.mk и radka.sekutkovska@aec.mk

Поврзани вести:

More posts: без одобрение правилник радиофреквенции