Select Page

Frequently Asked Questions

What does roaming exactly mean? Roaming is a service offered by mobile operators allowing you to use your phone while abroad. Hence, you can use your phone to talk, send text messages and use mobile data...

Роаминг во Западен Балкан

Директорот на Агенцијата за електронски комуникации вчера учествуваше на состанок со регулаторите на петте земји на Западен Балкан – Србија, Црна Гора, Босна и Херцеговина, Албанија и Косово, на кој што се дискутираше за потребните координирани активности помеѓу...