Select Page

Агенцијата за електронски комуникации ја известува јавноста дека го објавува финалниот документ за Втора анализа на релевантен Пазар 3 – минимален пакет за изнајмени линии,       Пазар 9 – Терминални сегменти на изнајмени линии и Пазар 10 – Преносни сегменти на изнајмени линии, со вклучено мислење од Комисија за заштита на конкуренцијата , мислења од заинтересираните страни пристигнати во текот на јавната расправа  и одговор на истите.

icon 20110527_Втора анализа на релевантен пазар (362.05 kB)

icon  20110527_Одговори на коментари по Нацрт документ за Aнализа на пазар за минимален пакет (146.01 kB)