Select Page
Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации објавува Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година.
Годишен Финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2017 година