Select Page

icon 20120312_Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот во РМ (4.08 MB 2012-03-12 )


Испитување на јавното мислење на крајните корисници за услугите понудени на пазарот во РМ


Поврзани вести:

More posts: 2012 извештај испитување јавно мислење