Select Page

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации објавува Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ за деловни корисници за Октомври 2012.


Извештај од испитувањето на јавното мислење во однос на пазарот на електронски комуникации во РМ – деловни корисници


Поврзани вести:

More posts: деловни корисници извештај испитување јавно мислење пазар на електронските комуникации