Select Page

WEB_AEK_Parametri_za_kvalitet_na_javni_govorni_uslugi_2006_ver_1.4.pdf


Поврзани вести:

More posts: 2006 извештај мрежи и услуги параметри за квалитет телекомуникации