Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објави Извештајот за развој на пазарот на електронски комуникации во четвртиот квартал од 2012 година.


Извештај за развој на пазарот Q4 2012 година


Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар Квартален извештај