Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ “, објавени на веб страната на АЕК на ден 18.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 06.06.2012 година (среда) со почеток во 10 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.Почеток во: 10:00
Тема на состанок : Нацрт Извештај за моделот за определување на цени кои се користат за истиснување на конкуренцијата од пазарот за електронски комуникации во РМ
Датум на одржување : 06/06/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев рид, Скопје

Поврзани вести:

More posts: анализа на пазар истиснување јавна расправа конкуренција модел нацрт извештај состанок