Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по нацрт текстот на Правилникот за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите.

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите забелешки по објавениот нацрт текст.Забелешките по предложениот нацрт текст можете да ги доставите од 12.08.2013 до 11.09.2013 година на следната адреса:


Нацрт текст на Правилник за условите за работа на дигитална ТВ опрема што се користи од потрошувачите

Additional information:

Start of the public debate: 12/08/2013
End of the public debate: 11/09/2013
Address for submitting comments and opinions:

Агенција за електронски комуникации

ул. Димитрие Чуповски бр. 131000 Скопје

Или во електронски облик на следниве адресa за електронска пошта: biljana.ilieva@aec.mk или contact@aec.mk