Select Page

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по

Предлог за измена и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви

Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 10.02.2023 година на следната адреса:Кеј Димитар Влахов бр. 21 1000 Скопје или на e-mail адресата: boro.todorovski@aec.mk

Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви

Правилник за изменување на Правилникот за преносливост на броеви (Албански јазик)Additional information:

Start of the public debate: 11/01/2023
End of the public debate: 10/02/2023
Address for submitting comments and opinions: Агенција за електронски комуникации, Кеј Димитар Влахов бр. 21, 1000 Скопје или на e-mail адресата: boro.todorovski@aec.mk