Select Page

Одлука за изменување и дополнување на одлуката за распишување на јавен тендер за доделување на одобренија за користење на радиофреквенции од радиофреквенцискиот опсег 3,4-3,6 GНz, за фиксен безжичен пристап

Additional information:

Датум на донесување на актот: 21/05/2007
Службен весник: 63-07
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: 3436 GHz дополна измена јавен тендер користење радиофреквенции одлука одобрение радиофреквенциски опсег