Select Page

По поднесениот предлог на Референтна понуда за интерконекција од страна на ОНЕ-Телекомуникациски услуги АД, Скопје со допис број 07-8734 од 29.11.2010, Агенцијата за електронски комуникации донесе Одобрение на Референтна понуда за интерконекција на ОНЕ-Телекомуникациски услуги АД, Скопје.

icon 20110105_Одобрение на Референтна понуда за интерконекција – ОНЕ (722.49 kB)