Select Page

Агенцијата за електронски комуникации го објави Правилникот за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции:


Правилник за пресметка на год надоместок за користење на радиофреквенции

Additional information:

Датум на донесување на актот: 14/06/2013
Важечки пропис: 2

Поврзани вести:

More posts: годишен користење надомест одобренија правилник пресметка радиофреквенции