Select Page

Правилник за условите за работа на дигитална телевизиска опрема што се користи од потрошувачите

Additional information:

Датум на донесување на актот: 21/12/2006
Службен весник: 135-06
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: дигитална телевизиска опрема опрема поотрошувачи правилник услови за работа