Select Page

Aгенцијата за електронски комуникации ги поканува претставниците на сите заинтересирани страни да ги презентираат своите гледишта и ставови по „ Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ “, објавени на веб страната на АЕК на ден 17.04.2012 година.  Состанокот ќе се одржи на ден 08.06.2012 година (петок) со почеток во 13:00 часот во АЕК, Зајчев рид, Скопје.Почеток во: 13:00
Тема на состанок : Јавна расправа за Правилник за начинот и постапката за регулирање на малопродажни цени на оператор со значителна пазарна моќ
Датум на одржување : 08/06/2012
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, КМЦ Зајчев рид, 1000 Скопје

Поврзани вести:

More posts: значителна пазарна моќ јавна расправа малопродажни цени начин оператор постапка правилник регулирање состанок