Select Page

Агенцијата за електронски комуникации информира дека состанокот за јавна расправа по Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежа ќе се одржи на ден 11.03.2020 во 09:30  на локација Агенцијата за електронски комуникации на улица Скупи бб- Зајчев рид.Тема на состанок : Предлог Правилник за изменување и дополнување на Правилникот за параметрите за квалитет на јавните електронски комуникациски услуги кои се остваруваат преку јавна радиокомуникациска мрежа
Датум на одржување : 11/03/2020
Почеток во : 9:30
Локација на состанокот : Агенција за електронски комуникации, Скупи бб, Зајчев рид 1000 Скопје Македонија