Select Page

Доставени мислења и коментари и ставот на АЕК по објавениот Нацрт-Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии

Доставени мислења и коментари и ставот на АЕК по објавениот Нацрт-Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии Коментари на Правилник за минимален пакет на изнајмени линии Поврзани тагови: изнајмњни линии, нацрт правилник, обезбедување на минимален...

Јавна расправа по Правилник за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилникот за обезбедување на минимален пакет на изнајмени линии“ Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки во јавната расправа што ќе биде отворена до...