Select Page

Формирана работна група за Анализа на релевантниот Пазар бр.7 – Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап ) на фиксна локација и Пазар бр.8 Пристап до услуги со широк опсег (broadband)

Работната група формирана во Агенцијата за електронски комуникации го отпочна процесот на Анализа на релевантниот Пазар бр.7 – Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап ) на фиксна локација и Пазар бр.8 Пристап до услуги со широк...

Објавен финален документ за анализа на пазари 7 и 8

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објави финалниот документ за анализа на пазарите: Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација Пазар 8- Пристап до услуги со широк опсег...

Јавна расправа по Нацрт документ за втора анализа на Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и Пазар 8- Пристап до услуги со широк опсег (Broadband)

Почитувани,Со оваа покана ги повикуваме сите заинтересирани страни да во рок од 30 дена од денот на објавување на „Нацрт документ за втора анализа на Пазар 7- Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап) на фиксна локација и Пазар 8-...