Select Page

Формирана работна група за Анализа на релевантниот Пазар бр.7 – Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап ) на фиксна локација и Пазар бр.8 Пристап до услуги со широк опсег (broadband)

Работната група формирана во Агенцијата за електронски комуникации го отпочна процесот на Анализа на релевантниот Пазар бр.7 – Физички пристап до мрежна инфраструктура (целосен или поделен разврзан пристап ) на фиксна локација и Пазар бр.8 Пристап до услуги со широк...