Select Page

20120227_Upatstvo_za_dostavuvanje_na_GIS_podatoci_doc.pdf

Additional information:

Датум на донесување на актот: 27/02/2012
Важечки пропис: 1

Поврзани вести:

More posts: мрежи и услуги телекомуникации упатство