Select Page

На 29 ноември 2017 година, со почеток од 09:30 во просториите на Агенцијата за електронски комуникации се одржа вториот јавен состанок за 2017 година.Презентации од состанокот:1. Национален извештај за покриеност со DVB-T2. Состојба на пазарот за електронски комуникации3. Постојана и квалитетна заштита на правата на крајните корисници4. Надлежности, постапка и резултати од работата на Комисијата за одлучување по прекршок во АЕК5. Резултати од репланирањето на УХФ опсегот6. ГИС и WEB колектор на подземна инфраструктурна ТК Мрежа
Агенда на состанокот
Покана за присуство
Пријава за учествоAdditional information:

Датум од: 29/11/2017
Почеток во: 09:30
Датум до: 29/11/2017
Завршува во: 15:00
Локација : Агенција за електронски комуникации, кеј Димитар Влахов 21, 1000 Скопје, Македонија