Select Page
Почитувани,
Ве известуваме дека Агенцијата за електронски комуникации започна со спроведување на втора анализа на малопродажниот пазар број 2 – јавно достапни телефонски услуги на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници. Оваа активност АЕК ја спроведува согласно ЗЕК, Програмата за работа за 2014 и согласно Одлуката за утврдување на релевантни пазари што се подложни на претходна регулација.Поврзани вести:

More posts: анализа малопродажен пазар