Select Page

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација “  20120221_Измена на Правилник за доделување на броеви.docx (50.93 kB 2012-02-21 17:50:02) Се...

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за  дополнување на Правилникот за доделување на броеви и серии на броеви од Планот за нумерација “  20120221_Измена на Правилник за доделување на броеви.docx (50.93 kB 2012-02-21 17:50:02) Се...

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за  пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски...

Јавна расправа по Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за пресметување на годишниот надоместок за користење на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “Правилник за дополнување на Правилникот за утврдување на методот за  пресметување на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и серии на броеви од Планот за нумерација на јавните комуникациски...

Јавна расправа по ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија“  20120221_Измена на план за нумерација.docx (52.5 kB 2012-02-21) Се повикуваат...

Јавна расправа по ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по “ПЛАН за изменување и дополнување на Планот за нумерација на јавните комуникациски мрежи и услуги на Република Македонија“  20120221_Измена на план за нумерација.docx (52.5 kB 2012-02-21) Се повикуваат...