Select Page

Јавна расправа по предлог Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по предлог – Правилник за начинот на градба и условите за пристап и користење на јавните електронски комуникациски мрежи и придружни средства. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават...

Јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Агенцијата за електронски комуникации отвара јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година. Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот...

Јавна расправа по предлог за измена и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог за измена и дополнување на Правилникот за преносливост на броеви Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по јавната расправа најдоцна до 10.02.2023...

Јавна расправа по предлог Годишната програма за работа и предлог Годишниот финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог – Годишна програма за работа на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година Предлог – Годишен финансиски план на Агенцијата за електронски комуникации за 2023 година Се повикуваат сите...

Јавна расправа по предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот...

Јавна расправа по предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година

Агенцијата за електронски комуникации отвора јавна расправа по Предлог измени и дополнувања на Финансискиот план на Агенцијата за електронски комуникации за 2022 година Се повикуваат сите заинтересирани субјекти да ги достават своите мислења и забелешки по предметот...