Select Page

Јавна набавка на Софистицирана мерна електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и оперативна поддршка, асистенција и одржување

 20121015_Оглас – Јавна набавка на Софистицирана мерна електронска опрема (интегриран систем за мониторинг на радиофреквенции) и оперативна поддршка, асистенција и одржување (57.13 kB 2012-10-15) Софистицирана мерна електронска опрема (интегриран систем за...