Select Page

Учество на вработените во АЕК во Акцијата “Ден на дрвото – пролет 2011“

Вработените во Агенцијата за електронски комуникации и оваа пролет зедоа активно учество во Акцијата “Ден на дрвото-пролет 2011”. Како институција ја поздравуваме Акцијата која придонесува кон подобрување на духот и свеста и обезбедување на подобра и...

Поставување на камен темелник на новата зграда на АЕК

Агенцијата за електронски комуникации на ден 30.03.2011 година (среда) во 14:00 часот на свечен начин ќе го одбележи чинот на поставувањето на камен темелникот на новата зграда на Агенцијата на Кеј Димитар Влахов бб, Скопје. Новото седиште на Агенцијата ќе биде...

Објава на Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства

  20110314_Правилник за пристап и користење на специфични мрежни средства (490.62 kB) Коментари и одговори на коментари по претходната Јавна расправа и одржаниот состанок:  20110314_коментари – МКТ (156.5 kB)  20110314_коментари – Неотел (3.62 MB)...

Упатство за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги

Директорот на Агенцијата на ден 07.03.2011 година го усвои Упатството за формата, содржината и начинот на доставување на извештај за вкупни годишни приходи на оператори на јавни комуникациски мрежи и даватели на јавни комуникациски услуги. Со истото се уредува формата...

Објавен е Финален документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи

Ве информираме дека Агенцијата за електронски комуникации го објавува Финалниот документ за анализа на пазар за услуги за завршување на СМС во јавни мобилни комуникациски мрежи со вклучени мислења од заинтересираните страни.   20110302_Финален документ за анализа на...