Select Page

Состанок по Јавна расправа за Нацрт документ за Методологија за анализа на релевантните пазари

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за Методологија за анализа на релевантните пазари на кој ќе се разгледуваат пристигнатите коментари од заинтересираните страни. Состанокот ќе се одржи на ден...

Состанок по јавната расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1

Почитувани, Агенцијата за електронски комуникации закажува состанок по Јавна расправа за Нацрт документот за анализа на пазар 1 – Пристап до јавна телефонска мрежа на фиксна локација за резиденцијални и деловни корисници, на кој ќе се разгледуваат пристигнатите...

Почетен состанок (kick-off) за проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација на мрежи (оптика до секој

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на почетен состанок во врска со отпочнувањето на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот. Се...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции....