Select Page

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот. Се...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции....

Презакажување на состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации го презакажува состанокот по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег за ден 24.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК – нова зграда сала 6...

Состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег на ден 22.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК – нова зграда сала 6 кат. Се покануваат сите...

Јавен состанок по Предлог – Правилник за содржината и формата на нотификацијата, потребната документација и потврдата за регистрација

Агенцијата за електронски комуникации, согласно член 13 став (4) од Законот за електронски комуникации ( Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи јавен состанок  по „ПРЕДЛОГ-ПРАВИЛНИК ЗА СОДРЖИНАТА И ФОРМАТА НА НОТИФИКАЦИЈАТА, ПОТРЕБНАТА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПОТВРДАТА ЗА...