Select Page

Почетен состанок (kick-off) за проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и поттикнување на инвестиции во нова генерација на мрежи (оптика до секој

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации Ве поканува на почетен состанок во врска со отпочнувањето на проектот за дефинирање на мерки за поттикнување на развој на конкуренција на пазарите за електронски комуникациски услуги во Република Македонија и...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви и/или серии на броеви

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на доделени броеви...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметување на годишниот надоместок за надзор на пазарот. Се...

Состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции.

Почитувани,Агенцијата за електронски комуникации согласно член 13 од Законот за електронски комуникации (Сл. Весник бр. 39/2014), ќе одржи состанок по јавна расправа по Предлог-Правилник за начинот на пресметка на годишниот надоместок за користење на радиофреквенции....

Презакажување на состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации го презакажува состанокот по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег за ден 24.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК – нова зграда сала 6...

Состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег

Агенцијата за електронски комуникации свикува состанок по јавна расправа за анализа на пазар 8 – услуги со широк опсег на ден 22.07.2014 г во 13.00 часот. Состанокот ќе се одржи во просториите на АЕК – нова зграда сала 6 кат. Се покануваат сите...